Jsme rodinná společnost

Tradice od roku 1992

Jsme rodinná společnost, poskytující komplexní služby v oblasti péče o tělo a zdravotní stav, včetně rehabilitace.

scroll

Fyzioterapie a rehabilitace


Léčebná rehabilitace je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Rehabilitace je poskytována tam, kde jsou pohyb a funkce organismu porušeny nebo ohroženy procesem stárnutí, přetížením, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou. Prostřednictvím pohybu a dalších prostředků rehabilitace ovlivňujeme cíleně i funkce ostatních systémů včetně psychiky.

Fyzioterapie a rehabilitace Fyzioterapie a rehabilitace
Fyzioterapie a rehabilitace Fyzioterapie a rehabilitace

Jsme tým profesionálů


U nás si můžete být jisti, že se o vás postarají opravdoví profesionálové ve svém oboru. Mezi ně patří odborní lékaři, specialisté v oboru léčebné rehabilitace, fyzioterapie a balneologie s více než 20-ti letou praxí a s diplomem kontinuálního vzdělávání. Zaměstnáváme vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeuty/ky, magistry a bakaláře v oboru léčebné rehabilitace a ostatní odborný personál se zkušenostmi ve zdravotnictví.

Jsme tým profesionálů

Kontaktujte nás


Prosíme, na telefon volejte, nebo pište SMS pouze pro obecné informace a změnu již objednaných termínů vaší návštěvy. Učinit změnu, nebo termín zrušit, je nutné minimálně 24 hodin předem, jinak termín bez náhrady propadá. Pokud máte poukaz a potřebujete se objednat, je nutné tento poukaz nejprve zanést osobně na naši recepci k ověření a naplánování vašich termínů. Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu.

Služby recepce:
PO, ÚT, ST, PÁ      8:00 - 11:30 a 12:00 - 18:00

JMJ Reha&Spa

telefon

728 483 742

Fyzioterapické služby


Kineziologické vyšetření

Kineziologické vyšetření je základní rehabilitační vyšetření, prováděné fyzioterapeutem. Obsahuje odebrání rehabilitační anamnézy, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření rehabilitačním lékařem zahrnuje celkové objektivní vyšetření dle typu postižení z pohledu fyzioterapeuta a v souladu s doporučením k rehabilitaci od odesílajícího lékaře s následným stanovením cílů rehabilitační léčby – fyzioterapie. Součástí rehabilitačního – kineziologického vyšetření je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i edukace pacienta o významu rehabilitace.

Reedukace pohybových schémat a návyků a jejich korekce

Korekce špatných pohybových návyků, instruktáž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesiogramu, návrh řešení.

Léčebná tělesná výchova

Je součást rehabilitace, zaměřená na aktivizaci nemocného, zahrnuje vysvětlení a nácvik rehabilitačních úkonů, které bude pacient provádět s rodinným příslušníkem nebo sám bez přítomnosti fyzioterapeuta, individuální rehabilitační tělesná výchova, náprava motorických poruch analytickými metodami, rehabilitační cvičení na zlepšení rozsahu pohybu, na úpravu svalové síly, dechová gymnastika, rehabilitační cvičení na nářadí a s náčiním.

Rehabilitační techniky měkkých tkání

Směřují k dosažení balance měkkých tkání a redukce bolestivých stavů. Měkké tkáně (kůže, podkoží, facie, svaly) mají úzký vztah k pohybové soustavě a pro svou správnou funkci musí být posunlivé. Pro zlepšení posunlivosti tkání používáme protažení kůže, protažení pojivové řasy a posunlivost fascií. Metoda je velice účinná u zkrácených svalů, jizev a při ošetřování spoušťových bodů ve svalech.

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Mobilizace či manipulace kloubů je fyzioterapeutická metoda, která má za cíl, navrátit klouby do správné, neutrální polohy. Každý kloub je tvořen minimálně dvěma kostmi a tyto kosti u sebe drží nejen kloubní vazy, ale i šlachy svalů, které se k těmto kostem upínají. Vazy i šlachy mají v klidu i při práci určité napětí a tzv. kloubní vůli. Kloubní vůle je vzdálenost mezi kostmi tvořícími kloub a tato vzdálenost zajišťuje možnost pohybu v kloubu. Pokud ale dojde k nerovnováze sil a některé svaly pracují více a jiné méně, důsledkem může být, že se tento kloub vychýlí z neutrální polohy, čímž dojde k omezení kloubní vůle a k tzv. blokádě kloubu. Blokády mohou vzniknout několika způsoby, např.: úrazem, dlouhodobým jednostranným zatížením, vadným držením těla atd.

Měkké a mobilizační techniky

Mobilizace a měkké techniky patří mezi prostředky manuální medicíny, kterými ovlivňujeme reflexní změny ve svalech, kůži, podkoží a kloubní blokády s cílem navození rovnováhy pohybového aparátu. Ošetřením funkční poruchy v rámci zřetězení ovlivňujeme i vzdálené části těla. Měkké techniky se zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. Slouží k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách. Těmito technikami reflexní cestou nejenom uvolňujeme napětí měkkých tkání, ale i porušenou funkci vnitřních orgánů. Provádí se bez použití masážních emulzí. Tuto terapii nelze zaměňovat s masážními technikami. Mobilizací páteře, periferních kloubů a žeber nenásilně obnovujeme kloubní vůli i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu. Do mobilizačních technik patří i nácvik automobilizace.

Masáž reflexní a vazivová

Reflexní vazivová masáž je manuální léčebný zákrok na povrchu těla aplikovaný v místě druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn. Technika reflexní masáže vychází z poznatků o změně kožní citlivosti při onemocnění vnitřních orgánů. Místem zásahu tudíž není primární nemocná tkáň nebo ústrojí. Masáž reflexní a vazivová představuje řadu speciálních hmatů v přesném pořadí s reflexním ovlivněním tkání a vnitřních orgánů. Provádí se po předchozím předehřátí.

Přístrojová léčba


Magnetoterapie

Magnetoterapie je přirozená a pro organismus šetrná fyzikální metoda léčby. Působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla na buněčné úrovni, což vede k potlačení, případně úplnému odstranění některých zdravotních potíží, očistě organismu a regeneraci buněk. Účinky magnetického pole využívané v rehabilitaci jsou: analgetický (protibolestivý), myorelaxační (uvolnění svalového napětí), vasodilatační (rozšiřující krevní cévy), urychlující látkovou výměnu, detoxikační, protizánětlivý, hojivý, regenerační, proti edémový (protiotokový).

Elektroléčba

Obsahuje všechny terapeutické proudy pro diagnostiku i terapii v léčebné rehabilitaci jako vakuová jednotka, interferenční proudy (IF), TENS, DD atd. Jsou určeny ke snížení bolesti, svalové relaxaci, zlepšení prokrvení tkáně atd. Indikace v rehabilitaci jsou bolestivé stavy pohybového aparátu, poúrazové a pooperační stavy, neurologické obtíže apod.

Bio stimulační laser

Bio stimulační tzv. soft laser využíváme pro jeho protizánětlivé a anti edematózní účinky, pro vliv na útlum bolesti, zlepšení metabolismu a hojení ošetřovaných partií. Nejčastějšími indikacemi je hojení a korekce jizev, podpora léčby chronických ran, léčba zánětlivých projevů akné, k rychlému hojení pooperačních ran, k tišení a zmírnění bolesti kloubů, zad, otoků apod.

Solux

Solux využívá léčebného účinku infračerveného záření. Vyvolává v tkáních tepelný účinek a způsobuje zlepšené prokrvení tkáně, ústup bolesti a svalovou relaxaci. Účinkem je především rozšíření cév (vazodilatace), která společně s lokálním teplem působí relaxaci podkožních vrstev a svalové tkáně. Indikuje se u chronických bolestivých syndromů pohybového systému, artróz a dalších pohybových onemocnění. Aplikuje se ze vzdálenosti přibližně 10 až 20 cm od těla. Prohřátí tkání před masážemi, měkkými a jinými rehabilitačními technikami.

Ultrazvuk

Jedním z druhů fyzikální terapie, který je velmi rozšířený, je ultrasonoterapie, která využívá akustickou energii ultrazvuku. Ultrazvuk se aplikuje pomocí speciálního přístroje, který je opatřen vyzařovací hlavicí o účinné ploše různé velikosti od 1 do 10 cm2. Tvoří mechanické vlnění o léčebné frekvenci 0,7 až 3,3 MHz, které se maximálně absorbuje v hloubce tkáně 2 až 5 cm. Proto se využívá v terapii poškození měkkých tkání. Má analgetický, spasmolytický a vasodilatační účinek. Speciální hlavicí je prováděna hloubková mikromasáž tkání vedoucí ke zvýšení prokrvení, zlepšení buněčného metabolismu a tím snížení bolesti.

Rehabilitační vířivá vana

Rychlá regenerace duševních a fyzických sil - Vířivé bazény nabízejí unikátní kombinaci horké vody, nadnášení a masáže celého těla. Rehabilitace tak příznivě ovlivňují krevní oběh, tlumí bolesti, uvolňují znavené svaly. Citlivě rozmístěné trysky pak jemně masírují páteř, krk, klouby a chodidla pomocí rotačního nebo pulzačního bodového pohybu vody.

Tělocvična

Tělocvična vybavená cvičebními míči, činkami, kladkami, balančními plošinami, rotopedem pro podporu kardiovaskulárního systému a zvýšení kapacity plic a celkovou vytrvalost.

Lymfodrenáž

Přístrojová lymfodrenáž je účinná moderní metoda masáže. Pomáhá udržovat a vytvářet vyvážený stav proudění mezi krevním a lymfatickým systémem. Je založena na přerušované kompresi končetiny a vytváření tlakové vlny, která podpoří tyto systémy. O stimulaci lymfatických cév se stará přístroj se speciálními návleky na končetiny a systém komor postupně se naplňujících vzduchem. Přístrojová lymfodrenáž pomáhá odstraňovat otoky způsobené lymfatickým systémem, otoky způsobené nadměrným zatížením dolních končetin. Je vhodná jako prevence hluboké trombózy, při doléčování poúrazových stavů. V neposlední řadě má výrazný efekt na stav celulitidy, kterou pomáhá výrazně zlepšovat.

Ceník

Platby přijímáme v hotovosti i na fakturu. Služby možno objednat i jako dárkový poukaz. Stáhnout v PDF
Manuální terapie
Čas
Cena
sestavení individuálního rehabilitačního plánu
90 min.
1000,-
vstupní komplexní kineziologické vyšetření fyzioterapeutem + první ošetření
60 min.
800,-
kontrolní kineziologické vyšetření fyzioterapeutem
30 min.
400,-
léčebná tělesná výchova (individuální cvičení pod dohledem fyzioterapeuta)
30 min.
400,-
rehabilitační techniky měkkých tkání
30 min.
400,-
měkké a mobilizační techniky
30 min.
400,-
masáž reflexní a vazivová
30 min.
400,-
mobilizace páteře a periferních kloubů
30 min.
400,-
Přístrojová léčba
Čas
Cena
laser, ultrazvuk
Jedno sezení max. 10 min.
100,-
elektroléčba (magnet, IF, Trobert, DD, vakuum...)
Jedno sezení max. 25 min.
150,-
lymfodrenáž (BTL-6000, 24 komor)
30 min. / 45 min.
300,- / 400,-
Klasická masáž
Čas
Cena
záda + šíje
30 min.
400,-
horní + dolní končetiny
30 min.
400,-
celková
60 min.
800,-
Vodoléčba
Čas
Cena
vířivá koupel celotělová + přísada do koupele
20 min.
200,-
indikovaná vířivá koupel celotělová + přísada do koupele
20 min.
50,-
vířivá koupel na horní a dolní končetiny
20 min.
150,-
Ostatní služby
Administrativní poplatek při předložení nového poukazu, zahájení nové léčby. (Poplatek zahrnuje přednostní objednání pacienta, možnost zrušení a přeobjednání termínů, služby recepce atd. Poplatek nezahrnuje zdravotní péči – výkony, které hradí zdravotní pojišťovna. Od poplatku jsou osvobozeny osoby s potvrzením o sociální nouzi.)
200,- (děti do 15let 100,-)
Výpis ze zdravotní dokumentace
300,-

Spolupracujeme se všemi pojišťovnami


KontaktCentrum fyzioterapie a léčebné rehabilitace

Brdičkova 1878
155 00 Praha 5
(budova základní školy, vchod z levé strany směrem k tělocvičnám)
Telefon: +420 728 483 742

Provozní doba:
Pondělí - Pátek    7:00 - 21:00
Služby recepce:
PO, ÚT, ST, PÁ        8:00 - 11:30 a 12:00 - 18:00

Sídlo (fakturační adresa):
JMJ Reha&Spa s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
IČ: 284 12 443, DIČ: CZ284 12 443
Komerční banka: 43-2611030267 / 0100
Raiffeisen banka: 7736567001 / 5500